Torfowisko Baligówka – Ścieżka Edukacyjna to 3 km spacerowa trasa przyrodnicza z 13 przystankami, gdzie specjalnie przygotowane tablice edukacyjno-informacyjne przedstawiają proces tworzenia się torfu i najciekawsze gatunki roślin i zwierząt występujących na tym terenie. Ścieżka edukacyjna ma na celu w szczególności udostępnienie i przybliżenie torfowisk zwiedzającym oraz edukację na temat ekosystemu roślin i zwierząt je zamieszkujących.

Torfowiska Wysokie typu alpejskiego przez które przebiega ścieżka edukacyjna zostały włączone do europejskiego systemu obszarów chronionych Natura 2000. Torfowisko Baligówka położone jest w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, pomiędzy Czarnym Dunajcem i Piekielnikiem.

Typowe dla tego ekosystemu rośliny to, m.in. mech torfowiec, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, storczyk czy żurawina błotna. Torfowiska są też domem wielu ciekawych i rzadkich zwierząt, takich jak: bocian czarny, cietrzew, puszczyk, myszołów, sowa pójdźka, orlik krzykliwy, orzeł przedni, a także łoś, wilk, ryś, jeleń czy nawet niedźwiedź. Na tych terenach bobry utworzyły również naturalne, przepiękne akweny wodne.