Muzeum – Orawski Park Etnograficzny prezentuje tradycyjną kulturę materialną, społeczną oraz duchową ludności polskiej Orawy i po części całego Podtatrza. Prowadzi działalność naukową, wystawienniczą i edukacyjną.

 

Zagrody chłopskie ukazują warunki bytowe ludności orawskiej od biednych po zamożnych gospodarzy, ich życie codzienne naznaczone ciężką pracą i czas świąteczny – pełen radości i nadziei – oba jednakowo pełne rozmaitych zabiegów – obrzędów, zwyczajów i obyczajów mających zapewnić życiową pomyślność. 

 

Z kolei kuźnie, olejarnia, młynotartak, farbiarni, magiel czy folusz prezentują nie tylko technologie produkcji, trud żmudnej pracy rzemieślników, ale i umiejętność ludzi wprzęgania sił natury w procesy wytwórcze – wszystko to wespół małą architekturą i otaczającą przyrodą tworzy niepowtarzalny klimat podróży w czasie do świata naszych przodków.

 

Oprócz ekspozycji stałych skansen organizuje również wystawy czasowe o zróżnicowanej tematyce oraz rozmaite spotkania i imprezy. Najważniejszą spośród nich jest Święto Borówki – cykliczna impreza plenerowa o charakterze folklorystycznym odbywająca się w skansenie tradycyjnie w ostatnią niedzielę lipca.

 

Nieodłącznym elementem w działalności muzeum stały się także zajęcia edukacyjne, których bogata oferta przyciąga rzesze turystów z całej Małopolski, a nierzadko także z odleglejszych zakątków kraju i stały się obecnie wizytówką naszego skansenu.

 

Skansen w Zubrzycy Górnej zbliża się powoli do 70-lecia swego istnienia, co nie znaczy, że się nie zmienia. W ostatnich latach wykonało wielki krok w stronę zmodernizowania i uatrakcyjnienia swojej oferty oraz stworzenia komfortowych warunków do jej odbioru.

 

W ostatnich latach w muzeum pojawiły się nowe budynki i urządzenia, nowa wystawa wstępna z filmem wprowadza w tematykę muzeum – to wraz z eksponatami przeznaczonymi do poznania przez dotyk oraz tyflografikami i informacjami w języku polskim, słowackim i angielskim, ścieżką przyrodniczą z questami oraz aplikacją umożliwiającą samodzielne zwiedzanie stanowi nową jakość. Wszystkie te i inne inicjatywy ułatwiają, czy wręcz umożliwiają zapoznania się z ekspozycją osobom z różnymi potrzebami: z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzinom z dziećmi.

Starania muzeum są obecnie skupione na tym, by nie tylko treścią, ale i formą przekazu do zachęcać poznania kultury Orawy i całego Podtatrza, aby było muzeum otwartym dla wszystkich.