Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem charakteryzuje się unikalnym położeniem obiektów oraz wyjątkowymi uwarunkowaniami geograficzno- historycznymi.

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem realizuje zadania publiczne, które polegają na tworzeniu warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez Polskie Związki Sportowe i inne podmioty działające w zakresie sportu poprzez bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi COS.